بایگانی دسته‌ی: رهبری و مهارت‌های نرم

رهبری و مدیریت یکی از اصلی‌ترین عوامل در افزایش بهره‌وری و هدایت سازمان به سمت اهداف است. یک رهبر موفق هم به مهارت‌های مدیریتی و حرفه‌ای نیاز دارد، و هم به مهارت‌های نرم و ارتباطی. در این دسته‌بندی از وبلاگ فزایش هر دو نیاز را درنظر گرفته‌ایم و مطالب مفید و کاربردی در این موضوعات منتشر می‌کنیم.