بایگانی دسته‌ی: اسکیل آپ

اگر استارتاپ شما به پروداکت مارکت فیت رسیده باید به سمت اسکیل و توسعه بروید. در این بخش مطالب آموزشی و تخصصی در مورد رشد مقیاس پذیر را یاد میگیریم. مفاهیم، انواع رشد، استراتژی‌ها، تکنیک‌ها و هرآنچه که باید برای انتقال از استارتاپ به اسکیل آپ بدانید.